Zapraszamy od pon. do pt. 9.00 - 16.00 Kraków, os. Teatralne 16/2B, tel. 12 642 15 55, www.audimed.pl

 

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne  

Osoba dorosłaczynnie pracująca, emeryt, rencista
(limit 1500 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 30 %)

1050 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 5 lat

50 zł x 2
(do dwóch wkładek indywidualnych)

Inwalida wojenny, wojskowy,
osoba represjonowana

(limit 1500 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 0 %)

1500 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 5 lat

50 zł x 2
(do wkładki indywidualnej) 

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 3000 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 0 %)

3000zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 3 lata

60 zł x 2
(do dwóch wkładek indywidualnych) 

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 5500 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 70 %)

3850 zł
do systemu wspomagającego słyszenie – system FM
raz na 5 lat

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne 

Osoba dorosła – czynnie pracująca, emeryt, rencista
(limit 3000 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 30 %)

2100 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 5 lat

 Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy,
osoba represjonowana

(limit 1800 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 0 %)

1800 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 5 lat

Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia
(limit 3000 zł i udział własny pacjenta
w cenie zakupu 0 %)

3000 zł x 2
do dwóch aparatów słuchowych,
raz na 3 lata

 

AUDIMED
www.lukgraph.pl